Projektförslag: Implementering av en radiomottagare i mjukvara

Apparater som massproduceras blir billigare att tillverka ju mindre hårdvara som krävs i varje enhet. Detta, i kombinaton med att det finns billiga enchipsprocessorer, gör att en stor del av funktionaliteten i många apparater nuförtiden implementeras med mjukvara istället för hårdvara.

Detta projekt går ut på att skapa en radiomottagare helt i mjukvara. Mjukvaran utvecklas och körs i första hand på en normalt utrustad persondator/arbetsstation, men man kan också undersöka möjligheten att köra den på t ex en handdator. Det behövs också någon hårdvara för att få in radiosignalerna i datorn.

Mål

Relevanta kurser

Från kurskatalogen:

Kontaktperson

Thomas Hallgren
Thomas Hallgren
Last modified: Wed Mar 21 19:09:08 CET 2001