D3-projekt 99

Projektförslag

Projektförslag: En välstrukturerad och effektiv webbrowser

Är webbläsare för sofistikerade för att kunna utvecklas i en universitetsliknande miljö? Bill Gates tror det. Detta projekt är en chans att visa att han har fel!
På institutionen för datavetenskap har mycket av forskningen en koppling till funktionell programmering och funktionella språk. Till viss del är forskningen ganska teoretiskt, men det finns även mer praktiskt inriktad verksamhet. Till det senare hör arbete på användningen av funktionella språk för programmering av grafiska användargränssnitt. Detta har resulterat i ett programbibliotek (Fudgets) för grafiska användargränssnitt i Haskell och ett antal tillämpningar av detta. En sådan är WWWBrowser, en webbrowser skriven i Haskell mha Fudgets. Denna är utgångspunkten för detta projekt.

Mål

Utgångspunkt

Det finns en webbrowser (WWWBrowser) skriven i Haskell (cirka 5000 rader) som kan användas som utgångspunkt. Den har en del brister som gör att den inte riktit duger till det vardagliga surfandet: Man skulle också kunna lägga till stöd nya och allt oftare använda tekniker: Man skulle också kunna skapa en HTML-editor.

Dessutom är delar av källkoden i behov av viss uppsnyggning.

Relevanta kurser

Intressanta länkar

Provkör WWWBrowser

En ganska ny version av WWWBrowser finns installerad på datorerna på mdstud. Kommandot heter wwwb. Man kan också köra den från Fudgets Demo Page, men då får man inte sina egna bokmärken, och fupplets fungerar inte.

Kontaktperson

Thomas Hallgren
Thomas Hallgren
Last modified: Mon Jun 28 16:43:28 MET DST 1999