Programmering för Naturvetare, vt-95
Institutionen för Datavetenskap, CTH & GU
Thomas Hallgren

Föreläsningarna

OBS! På grund av problem med ghostview (programmet som visar postscript-filer) kan man inte titta på OH-bilderna. (Man kan spara dem i en fil och skriva ut dem.)
 1. (tis 4/4) Utdelat: Kurs-PM, Lab-schema, Lab 4, OH-bilder.
  Innehåll: Inledning. Funktionella resp imperativa språk. Uttryck resp satser. Interaktiva implementeringar av språk resp kompilatorer & länkare. Modula-2-program. Moduler. (AGK: kaptel 1,2)
 2. (tors 6/4) Utdelat: OH-bilder. Filer: Programexemplen från OH-bilderna.
  Innehåll: Grundäggande imperativ programmering i Modula-2. Grundkommandon: in/utmatning, variabler & tilldelning. Sammansättning av kommandon: sekvens, val och upprepning. Procedurer och funktioner. Biblioteksmoduler.
 3. (tors 20/4) Utdelat: OH-bilder, Laboration 5. Filer: tomorrow-programmet.
  Innehåll: Problemlösning & programmeringsmetodik. Typer: typdeklarationer, delintervall, poster (record-typer).
 4. (tis 25/4) Utdelat: OH-bilder.
  Innehåll: Typer: fördefinierade typer, uppräkningstyper, skalära typer. Sammansatta typer: ARRAY-typer, strängar. Öppna ARRAY-parametrar.
 5. (tors 27/4) Utdelat: OH-bilder. Filer: tomorrow-programmet indelat i moduler.
  Innehåll: Mer om funktioner & procerurer: referentiell transparans, funktionsprocedurer, sidoeffekter, parameteröverföringsmetoder. Programmeringsmetodik: moduler.
 6. (tis 2/5) Utdelat: OH-bilder.
  Innehåll: Sköldpaddsgrafik som exempel på moduler och imperativ programmering. Blockstruktur, lokalitet. Rekursiva funktioner och procedurer. ...
 7. (tors 4/5) Utdelat: OH-bilder. Filer: länkade listor, version 1.
  Innehåll: Datastrukturer i Modula-2 jämfört med SML. Statiska och dynamiska datastrukturer. Poster med varianter. Länkad lagringsstruktur.
 8. (tis 9/5) Utdelat: OH-bilder, Laboration 6. Filer: länkade listor, version 2.
  Innehåll: Dynamisk minnesallokering. Pekare. Länkad lagringsstruktur med pekare. Kopierande resp destruktiva operationer på datastrukturer.
 9. (tors 11/5) Utdelat: OH-bilder.
  Innehåll: Fler exempel dynamiska datastrukturer. Träd, köer, dubbellänkade listor. Effektivitet (imperativ vs funktionell programmering). Abstrakta datatyper.
 10. (tis 16/5) Utdelat: OH-bilder till föreläsning 10 och 11.
  Innehåll: Sökning och sortering. Linjärsökning och binärsökning. Binära sökträd. Selection sort.
 11. (tors 18/5) Innehåll: Sökning och sortering. Sortering: quicksort. Mer om typer i Modula-2: procedur-typer, mängdtyper.
 12. (tis 23/5) Innehåll: Sammanfattning och repetition.