Programmering för naturvetare, del 2

Kurs-PM

Vårterminen 1995

Föreläsare

Thomas Hallgren, rum 2418, Matematiskt Centrum. Telefon 772 54 22, hem 43 23 03. Datorpost: ...

Övningsledare & labhandledare

Expedition

Matematiskt Centrum, plan 2. Öppet 9.30-11.30 och 12.30-14.00. Telefon 772 1008. Telefontid 10-11, 13-14.

Institutionsbibliotek

Matematiskt Centrum, plan 3. Öppet mån-tors 13-15, fre 10-12.

Kurslitteratur

Laborationer

Två laborationer samt en introduktion till språket Modula-2 och Modula-2-kompilatorn ingår i den här delen av kursen. Dessa beskrivs i detalj i separata lab-PM.

Laborationerna utförs på SUN-arbetsstationerna i sal I och J. Samma login-namn som i första delen av kursen används.

Redovisning av laborationerna görs, som i del ett av kursen, via datorpost med kommandot rapportera.

Tentamen

Ordinarie tentamen går måndag 94-05-29. Klockslag och sal, samt datum för omtenta bestäms senare.

För att bli godkänd på denna del av kursen krävs godkänt på tentamen och laborationerna.

Schema

Kursen går i läsperiod 4 (vecka 14-21). Föreläsningar i HS på tisdagar kl 8.00 och torsdagar kl 13.15. Övningar i sal L3, L4 & L6 på torsdagar, kl 10.00. Laborationspass kan bokas på bokningslistor som finns på en anslag- stavla utanför labsalarna. Se separat schema för labtider.

Preliminärt föreläsningsschema (innehållet kan ändras eller flyttas i tiden!):

 1. Tis 4/4. Inledning. Funktionella resp imperativa språk. Uttryck resp satser. Interaktiva implementeringar av språk resp kompilatorer & länkare. Modulaprogram. Moduler. (AGK: kaptel 1,2)
 2. Styrstrukturer: sekvensiering, repetition och val. Tilldelning. Enkla fördefinierade datatyper och operationer. (AGK: kap 4, 5, 6, 9)
 3. Tors 20/4. Programmeringsmetodik: procedurer och funktioner. (AGK: kap 3)
 4. Parameteröverföringsmetoder. Typer: uppräkningstyper, delintervallstyper, poster. (AGK: kap 3, 9, 12)
 5. Fält och strängar. Block, lokalitet, programstruktur. (AGK: kap 9, 7)
 6. Rekursiva procedurer. Programmeringsmetodik: moduler. (AGK: kap 5, 11)
 7. Dynamiska datastrukturer. Pekare. (AGK: kap 15)
 8. Mer om dynamiska datastrukturer och pekare. Listor. (AGK: kap 15)
 9. Mer om dynamiska datastrukturer. Träd, köer, dubbellänkade listor. (AGK: kap 15)
 10. Abstrakta datatyper. Sökning och sortering. (AGK: kap 15, 12)
 11. Binära sökträd. Sortering. Procedurparametrar. Poster med varianter. SET-typer. (AGK: kap 12, 13, 14)
 12. Tis 23/5. Sammanfattning och repetition.

Preliminärt övningsschema (innehållet anpassas till föreläsningarna):

 1. Tors 6/4. Modula-2-program. Biblioteksmoduler. Kommandon. Uttryck & typer.
 2. Tors 20/4. Funktioner & procedurer.
 3. Fält. Moduler (abstrakta datatyper).
 4. Poster. Programmeringsmetodik.
 5. Dynamiska datastrukturer. Abstrakta datatyper.
 6. Dynamiska datastrukturer. Filhantering.

Thomas Hallgren