Programmering för Naturvetare, vt-95
Institutionen för Datavetenskap, CTH & GU

Statistik över resultaten av tentamen 950529

Allmänt

Antal deltagare70
Underkända:24
Godkända:28
Väl godkända:18

Summa

Intervall: 0 - 59
Medel:32.61
Varians:2.14

Uppgift 1

Intervall:0 - 6
Medel:3.94
Varians:0.27


Uppgift 2

Intervall: 0 - 12
Medel: 4.70
Varians: 0.48


Uppgift 3

Intervall: 0 - 8
Medel: 4.91
Varians: 0.31


Uppgift 4

Intervall: 0 - 11
Medel: 6.79
Varians: 0.43


Uppgift 5

Intervall: 0 - 10
Medel: 5.51
Varians: 0.47


Uppgift 6

Intervall: 0 - 13
Medel: 6.76
Varians: 0.54


Thomas Hallgren