[Datoranvändning E1]

Datoranvändning E1, hösten 1999


Välkommen Kurslitteratur Datorövningar Schema lp1 Schema lp2 Lärare Länkar Godkända

Välkommen

Välkommen till kursen i Datoranvändning, som är en del i kursen Introduktion till Elektroteknik.

Meningen med den här kursen är att du ska få bekanta dig med E-sektionens datorer och diverse program som du kan att ha nytta av medan du går på E-linjen.

Kursen innehåller ett antal föreläsningar och ett antal praktiska datorövningar. Tyngdpunkten ligger förstås på de senare, och innehållet i föreläsningarna kan till stor del ses som introduktioner till datorövningarna, men en del annat nyttigt och intressant kommer också att tas up.

Kursen pågår hela hösten. Schemata för läsperiod 1 och läsperiod2 beskriver innehållet vecka för vecka.

Meddelanden till kursdeltagarna publiceras i nyhetsgruppen cth.etek.e1.

Informationen är uppdelad på ett antal "flikar". Om du inte gillar det finns det även en sida där man kan se allt på en gång.

Ändrad senast måndag 1999-10-25 kl 23:03

Thomas Hallgren, hallgren@etek.chalmers.se
Institutionen för Datavetenskap
Chalmers Tekniska Högskola
[ Check Links | Validate HTML ]