Godkända laborationer Föreläsningar Laborationer Länkar Läsvärt/Aktuellt

[Datoranvändning E1]

Datoranvändning E1, ht98

Detta är kursens hemsida,
http://www.cs.chalmers.se/~hallgren/Eda/98/
Last modified: Tue Feb 1 17:04:36 CET 2000

Välkommen till kursen i Datoranvändning, som är en del i kursen Introduktion till Elektroteknik.

Meningen med den här kursen är att du ska få bekanta dig med E-sektionens datorer och diverse program som du kan att ha nytta av medan du går på E-linjen.

Kursen innehåller ett antal föreläsningar och ett antal praktiska datorövningar. Tyngdpunkten ligger förstås på de senare, och innehållet i föreläsningarna kan till stor del ses som introduktioner till datorövningarna.

Kurslitteratur och kursmaterial

Gula Boken
beskriver datorsystemet och de program som används i kursen. Den finns att köpa på DC för 100kr.
Lab-PM
beskriver uppgifterna som ska lösas på laborationerna. Dessa delas ut på föreläsningarna och kan även hämtas från kursens hemsida.

Lärare på kursen

Thomas Hallgren hallgren@etek.chalmers.se
Telefon 772 5422
Rum 5322, Matematiskt Centrum
kursansvarig, föreläsare och handledare
Henrik Lindgren md6hl@mdstud.chalmers.se handledare
Sören Mattias Schindler md7soren@mdstud.chalmers.se handledare
Stefan Lindström f93stli@dd.chalmers.se handledare

Föreläsningar

Alla föreläsningar är på måndagar kl 8.00-9.45 i sal H7.

Föreläsningar i läsperiod 1
131/8Allmän introduktion. Fönstersystem. Filsystem.
Något om UNIX. WWW-bläddrare. Redigeringsprogram.
2 7/9Datorpost. Nyhetsgrupper. Lite mer om UNIX.
314/9Matematikprogram: Maple. UNIX: osynliga filer och hur man byter lösenord.
421/9Dokumentproduktion: Framemaker. Utskrifter i UNIX.
528/9Matematikprogram: MATLAB. Datalagring och filformat.

Föreläsningar i läsperiod 2
62/11Mer om Framekaker. Komprimering.
Omdirigering och snabbkopplingar (pipes) i UNIX. Kommandofiler.
716/11Enkätresultat. Kort beskrivning av datorerna på E. Mer om WWW och HTML.
823/11Automatisering. Mer om kommandofiler.
Matematikprogram som hjälpmedel vid problemlösning.
930/11Lite datorhistoria. Något om fri programvara och Microsofts dominans på Marknaden. Se Läsvärt/Aktuellt nedan.
107/12Hur fungerar Internet? Lite historia.

Datorövningar

Datorövningarna kallas officiellt laborationer, eftersom närvaro är obligatorisk. Övningarna görs i grupper om två personer. Laborationerna utförs på ett datorkonto speciellt för denna kurs. Gruppen får användarnamn och lösenord genom att skriva upp sig på en anmälningslista, som Thomas Hallgren har.

Varje övning görs under ett tvåtimmarspass. De labsalar som används är EQ-3, EQ-6 och EQ-A. Labtider bokas av grupperna på ett speciellt bokningsschema, som finns uppsatt på en anslagstavla mellan salarna EQ-3 och EQ-4.

Vilka uppgifter som ska göras och vad det är tänkt att man ska lära sig vid varje datorövning beskrivs i laborations-PM.

Laborationer i läsperiod 1
Nr NärVad
1läsvecka 1Vi börjar vår resa
2läsvecka 2Unix. Datorpost. Nyhetsgrupper.
3läsvecka 3Matematikverktyget Maple
4läsvecka 4Framemaker
5läsvecka 5Matematikverktyget MATLAB
-läsvecka 6Reservtider

Laborationer i läsperiod 2 (preliminärt!)
Nr NärVad
6läsvecka 1Filformat för bilder
7läsvecka 2Mer om Framekaker och lite annat. (Komprimeringen av filer. Omdirigering och rörledningar (pipes) i UNIX. Kommandofiler.)
8läsvecka 3Göra klart förra labben. Nätverk och prestanda.
9läsvecka 4Mer om att skapa webbsidor.
10läsvecka 5Problemlösning och automatisering. (Även UNIX-kommandona which, jobs, kill och ps.)
-läsvecka 6Reservtider


Länkar till mer information

Länkar som förekommit på föreläsningarna och laborationerna

Kursrelaterat

Om programmen som används i kursen

Program att köra hemma

Annan nyttig information


Läsvärt/aktuellt

CyberSnare av Roberto Di Cosmo (ca 20 sidor)
På många punkter är MS Windows sämre än andra operativsystem. Varför behövs t ex program som DeFrag? Ändå har Microsoft så gott som monopol på operativsystem och standardprogram för PC-datorer. När man köper en PC får man betala för Windows vare sig man vill ha det eller inte. Man kan se detta som en skatt som man tvingas betala till Microsoft. Hur dumma är vi egentligen? Borde vi inte få upp ögonen innan vi fastnat helt i snaran och är tvugna att betala skatt till Microsoft varje gång vi läser vår elektroniska post?
The Hallowen Documents.
Här presenteras ett par interna, hemliga rapporter som läckt ut från Microsoft. De är försedda med kommenterer av Eric S. Raymond, förespråkeare för fri programvara. Microsofts ser konkurrensen från Linux och annan fri programvara (Open Source Software) som ett allvarlig hot. Fula tricks som har använts mot andra konkurrenter nämns och förslag på vad Microsoft bör göra för att "vinna över Linux" presenteras.
Can you help me with my computer? av John S. Quarterman (4 sidor)
Varför är egentligen Microsoft Windows så populärt? Vilket är lättast att lära sig, Unix eller Windows?
A View of Linux From an Open Window av John Lambert (7 sidor)
En programmerare som använt Windows i 6 år provar Linux och skriver vad han tycker. May the source be with you!
Anti-Mac av Don Genter och Jakob Nielsen (13 sidor)
Hur skulle operativsystem som är motsatsen till MacOS/Windows se ut? Går det att använda? Är det kanske Unix?
Toshiba/Microsoft Saga
Kan man köpa en PC utan att betala för Windows? (T ex om man vill köra Linux istället?) "Ja, men det är inte lätt" är svaret i denna historiaa. (I stort sett alla PC-tillverkare har ett avtal med Microsoft som gör att de får rabatt på Windows om de lovar att köpa Windows till varje PC de tillverkar. Det är ju därför inte så konstigt att ingen tillverkade vill sälja en PC utan Windows...)
Se även Microsoft Refund Center.

Thomas Hallgren, hallgren@etek.chalmers.se
Institutionen för Datavetenskap
Chalmers Tekniska Högskola
Links