The Fudgets Thesis

Press Release

Avhandlingen presenterar ett nytt sätt att programmera grafiska användargränssnitt och distribuerade program i rent funktionella programmeringsspråk, med hjälp av så kallade "fudgetar". Ordet fudget kommer från "functional window gadget", och en fudget är en slags process som styr en del av ett grafiskt gränssnitt, och som kan skicka meddelanden till andra fudgetar. Funktionella språk är lämpade för att utveckla klara och koncisa program på en hög nivå, speciellt med hjälp av programbibliotek av återanvändbara komponenter, så kallade kombinatorer. Vi beskriver ett sådant bibliotek av fudgetar som är utvecklat i det funktionella språket Haskell. Kombinatorbibliotek i funktionella språk kan ersätta diverse traditionella specialverktyg som programmerare brukar använda. Resultatet är att programmeraren bara behöver använda ett programmeringsspråk, vilket kraftigt kan minska komplexiteten hos stora program.

Vi visar på den praktiska användbarheten av fudgetar genom ett antal program, till exempel WWW-bläddrare.

Avhandlingen finns på http://www.cs.chalmers.se/~hallgren/Thesis/