Kompilatorkonstruktion, våren 2001

CTH: TDA 280 (4.0p)
GU: INN 300 (5p)

Välkommen Lärare Kurslitteratur Veckoschema Kompilatorprojekt Elrapport Leksaker Länkar

Välkommen

Välkommen till kursen i Kompilatorkonstruktion! Eller, eftersom årets upplaga av kursen är slut, tack för i år!

Tentaresultaten anslogs på traditionellt vis, på plan 1 i MC, under GU, IN30-36. På webben kan man se poängfördelningen. Granskning av rättningen skedde tisdag 27/3 kl 12.45 på Thomas Hallgrens rum (5322, MC), eller enligt överenskommelse.

Omtentan är planerad att gå på förmiddagen lördagen den 25 augusti.

11 deltagare svarade på kursenkäten. Se vad de tyckte om kursen i sammanställningen av kursenkätsvaren.

Informationen är uppdelad på ett antal "flikar". Om du inte gillar det finns det även en sida där man kan se nästan allt på en gång.

Ändrad senast Saturday 2001-08-04 kl 20:54

Thomas Hallgren
Institutionen för Datavetenskap
Chalmers Tekniska Högskola
[ Valid HTML? | Check Links ]