Programmering för naturvetare, II

Kurs-PM


Föreläsare

Thomas Hallgren, rum 2418, Matematiskt Centrum. Telefon 772 54 22, hem 43 23 03. Datorpost: ...

Övningsledare & labhandledare

Expedition

Matematiskt Centrum, plan 2. Öppet 9.30-11.30 och 12.30-14.00. Telefon 772 1008.

Institutionsbibliotek

Matematiskt Centrum, plan 3. Öppet mån-tors 13-15, fre 10-12.

Kurslitteratur

J. M. Adams, P. J. Gabrini and B. L. Kurtz (AGK): An Introduction to Computer Science with Modula-2, D.C. Heath and Company, 1988. Säljs i bokhandeln.

Lab-PM, övningsmaterial, m.m. Delas ut på föreläsningar och övningar. Överblivna exemplar finns i kurspärmen.

Laborationer

Två laborationer samt en introduktion till språket Modula-2 och Modula-2-kompilatorn ingår i den här delen av kursen. Dessa beskrivs i detalj i separata lab-PM.

Laborationerna utförs på SUN-arbetsstationerna i sal I och J. Samma login-namn som i första delen av kursen används.

Redovisning av laborationerna görs, som i del ett av kursen, via datorpost med kommandot rapportera.

Tentamen

Ordinarie tentamen går måndag 94-05-30. Klockslag och sal, samt datum för omtenta bestäms senare.

För att bli godkänd på denna del av kursen krävs godkänt på tentamen och laborationerna.

Schema

Kursen går i läsperiod 4 (vecka 15-21).

Föreläsningar i HS på tisdagar kl 8 och torsdagar kl 13.

Övningar i sal L3, L4 & L7 (OBS! Ändrat) på torsdagar, kl 10.

Laborationspass kan bokas på ett schema som finns på en anslag- stavla utanför labsalarna. Se separat schema för labtider.


Preliminärt föreläsningsschema (innehållet kan ändras eller flyttas i tiden!):

 1. tis 12/4. Inledning. Funktionella resp imperativa språk. Uttryck resp satser. Interaktiva implemanteringar av språk resp kompilatorer länkare. Modulaprogram. Moduler. (AGK: kaptel 1,2)
 2. Styrstrukturer: sekvensiering, repetition och val. Tilldelning. Enkla fördefinierade datatyper och operationer. (AGK: kap 4, 5, 6, 9)
 3. Uppräkningstyper. Något om strängar. Procedurer och funktioner. Parameteröverföringsmetoder. Rekursion. (AGK: kap 3, 9)
 4. Fält och strängar. (AGK: kap 9)
 5. Block, lokalitet, programstruktur. Programmeringsmetodik. Reserv. (AGK: kap 7, 8)
 6. Subtyper, poster. Mer om moduler. (AGK: kap 6, 11)
 7. Dynamiska datastrukturer. Pekare. (AGK: kap 15)
 8. Mer om dynamiska datastrukturer och pekare. Abstrakta datatyper. Listor, träd stackar, köer. (AGK: kap 15)
 9. Filhantering. (AGK: kap 10)
 10. tis 17/5. Sökning och sortering. (AGK: kap 12, 13)
 11. Procedurparametrar. Poster med varianter. SET-typer. (AGK: kap 12, 14)
 12. Reserv
 13. tors 26/5. Sammanfattning och repetition.

Preliminärt övningsschema (innehållet anpassas till föreläsningarna):

 1. tors 21/4. Modula-2-program. Biblioteksmoduler. Kommandon. Uttryck & typer.
 2. Funktioner & procedurer. Fält. Moduler (abstrakta datatyper).
 3. Poster. Programmeringsmetodik.
 4. tors 19/5. Dynamiska datastrukturer. Abstrakta datatyper.
 5. tors 26/5. Dynamiska datastrukturer. Filhantering.