Laboration 2

I denna laboration finns det två uppgifter som du kan välja mellan:

Laboration 2a: en telefonkatalog

Laborationen går ut på att implementera en typ för tabell, dels m h a fält och dels m h a binärt sökträd, samt ett enkelt interaktivt program som använder en tabell.

Syftet med denna laboration är

Det finns ett separat lab-PM för laboration 2a som beskriver uppgiften mer i detalj.

Laboration 2b: spelet Master Mind

I denna laboration får ni implementera spelet Master Mind. Spelet går (liksom spelet Hi-Lo) ut på att den ena spelaren tänker ut en hemlig kod, som motspelaren sedan ska gissa fram sig till. Som svar på varje gissning får motspelaren en ledtråd med vars hjälp han/hon kan ringa in det rätta svaret.

I er implementering ska en människa spela mot datorn. Datorn ska kunna spela båda rollerna (dvs både kunna tänka ut en kod som den mänskliga spelaren ska lista ut och kunna lista ut den kod som en mänsklig spelare har valt ut.

Denna laboration ger övning i

Det finns ett separat lab-PM för laboration 2b som beskriver uppgiften mer i detalj.
Thomas Hallgren